Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox

Thread: [140607] - Tổng tuyển cử lần 6 của AKB48 - senbatsu single 37

Share This Page