Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox

Thread: Zhao JiaMin (Triệu Gia Mẫn / 赵嘉敏)

Share This Page