Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox

Thread: Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

Share This Page