Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox

Thread: Hãy giới thiệu cho tôi một Oshimen (Mỗi tuần 1 nhân vật)!

Share This Page