Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
 1. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  Hinata's overture kinda bland

  Mar 23, 2019 at 11:29 PM
 2. doraemun replied to the thread Shout box 15.

  đã bắt sóng với các cháu bên Juice r :)

  Mar 23, 2019 at 10:59 PM
 3. doraemun replied to the thread Shout box 15.

  vãi Machico nhanh vậy

  Mar 23, 2019 at 10:59 PM
 4. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  Wait, so the budget go to the neon light now?

  Mar 23, 2019 at 10:58 PM
 5. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  https://www.facebook.com/1606164782967280/posts/2231653827085036/

  Mar 23, 2019 at 10:57 PM
 6. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  Hẳn khi cái tweet này hiện ngay sau cái thông báo của staff hnay arisha bị dị ứng hmmm

  Mar 23, 2019 at 10:45 PM
 7. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  https://twitter.com/carrotako/status/1109441887969017856?s=19

  Mar 23, 2019 at 10:45 PM
 8. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  with a camera

  Mar 23, 2019 at 10:13 PM
 9. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  for homework I have to shoot something

  Mar 23, 2019 at 10:12 PM
 10. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  survive what

  Mar 23, 2019 at 10:11 PM
 11. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  You survived, huh...

  Mar 23, 2019 at 10:11 PM
 12. Fubuki replied to the thread Shout box 15.

  [img]

  Mar 23, 2019 at 10:10 PM
 13. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  nvm I found it

  Mar 23, 2019 at 10:10 PM
 14. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  can I have that "she survived huh" meme again

  Mar 23, 2019 at 10:02 PM
 15. Yoshida Bích Chi replied to the thread Shout box 15.

  is Fu still here

  Mar 23, 2019 at 10:02 PM
Loading...