Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
List votes
 • kobwad 「2014-06-07 15:00:00」 Point: 60.5
 • Lord Pegasus 「2014-06-07 14:57:42」 Point: 65.5
 • The Nh 「2014-06-07 14:39:33」 Point: 68.5
 • The Inu 「2014-06-07 14:52:06」 Point: 68.5
 • Nhat le 「2014-06-07 15:22:52」 Point: 70
 • the chau 「2014-06-07 15:47:26」 Point: 70
 • Conmaxanhle 「2014-06-07 15:30:54」 Point: 72.5
 • Hans 「2014-06-07 15:13:45」 Point: 73
 • Dang Viet Dung 「2014-06-07 14:22:56」 Point: 75
 • The Moon 「2014-06-07 14:42:20」 Point: 75
 • The Gớm 「2014-06-07 14:43:40」 Point: 75
 • The Stella 「2014-06-07 15:20:08」 Point: 75
 • thang nguyen 「2014-06-07 15:35:47」 Point: 79.5
 • Lynn 「2014-06-07 15:42:22」 Point: 82
 • TiffanyGlorious 「2014-06-07 15:23:06」 Point: 84
 • huynq1995 「2014-06-07 14:55:14」 Point: 96.5
 • Mai Cơn UP 「2014-06-07 15:27:13」 Point: 109.5