Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. JS Fansub

    JS Fansub Active Member

      Vietsub 【JS Fansub】【Vietsub】180508 AKBINGO ep 491

Share This Page