Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. JS Fansub

    JS Fansub Active Member

      Vietsub 【JS Fansub】【Vietsub】180619 AKBINGO ep 497

Share This Page