Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. Cloudy

    Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

      Raw [181027] NMB48 SAYAKA SONIC Yamamoto Sayaka Graduation Concert (dTV Channel 1080p HQ)

    ngocchan likes this.

Share This Page