Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. Cloudy

    Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

      Vietsub 181208 AKB48 - Negaigoto no Mochigusare (13th Anniversary LIVE)

    Last edited: Mar 27, 2019
    troivabien likes this.

Share This Page