Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
 1. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: May 14, 2018
  DarkMoon198 likes this.
 2. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: Jun 23, 2018
 3. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: Jun 23, 2018
  DarkMoon198 likes this.
 4. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: Jun 23, 2018
 5. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: Jun 23, 2018
 6. Cloudy

  Cloudy Okada Nana Oshi Staff Member WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Vietsub AKB48 Member Self-introduction 1-min PR (PRODUCE48 180615 EP.0)

  Last edited: Jun 23, 2018

Share This Page