Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. The Gấu

    The Gấu Quân Lương HAN48's corner ADMIN

      Raw [Bonus Album 5th] Air handshake meeting

    Đờ. likes this.

Share This Page