Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
 1. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  TỔNG HỢP TUẦN SAN YOUNG JUMP
   
  Last edited: Aug 8, 2014
 2. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] 10.2013 - HKT48

  [​IMG]

  Mediafire


  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
  Last edited: Oct 26, 2013
 3. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] No.36 2013 - Shimazaki Haruka

  [​IMG]

  Mediafire  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
  Last edited: Oct 26, 2013
 4. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] 2013 No.37 - Shinoda Mariko

  [​IMG]


  Mediafire  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
  Last edited: Oct 26, 2013
 5. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] No.38 2013 - Sashihara Rino

  [​IMG]


  Mediafire


  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
  Last edited: Oct 26, 2013
 6. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] No.43 Kashiwagi Yuki

  [​IMG]

  Mediafire
  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
  Last edited: Oct 26, 2013
 7. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] 2013 No.44 - Jonishi Kei

  [​IMG]


  Mediafire

  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   
 8. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] No.32 2013 - Furuhata Nao

  [​IMG]

  Mediafire

  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.​
   
 9. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] No.09 2013 - Ishida Haruka

  [​IMG]


  Mediafire  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

   
 10. Fecility

  Fecility Habranthus WIKI AUTHOR UPLOADER

   RE: Raw [Collection] Weekly Young Jump (WYJ)

  [Weekly Young Jump] 2013 No.28 - Nagao Mariya


  [​IMG]

  Mediafire
  Chú ý:
  Vì vài lý do nên mình không giữ file sau khi upload lên host nên yêu cầu các bạn downloader không getlink MF, nếu không acc MF mình bị ban, các bạn không có file mà down thì mình sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.
   

Share This Page