Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

HAN48 Queen năm nay sẽ thuộc về ai?

Poll closed Nov 1, 2015.
 1. Okada Nana

  18 vote(s)
  25.4%
 2. Kojima Haruna

  53 vote(s)
  74.6%
 1. korin.oshi

  korin.oshi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 284pt
   
 2. no3b.nosleeves

  no3b.nosleeves New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 233pt
   
 3. Thiên

  Thiên New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 300pt
   
 4. Koji.Oshi

  Koji.Oshi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 284pt
   
 5. buiducle48

  buiducle48 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 232pt
   
 6. Kumako

  Kumako New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 222pt
   
 7. Oshima Yuu

  Oshima Yuu New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 264pt
   
 8. Mây

  Mây New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 277pt
   
 9. No99181

  No99181 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 281pt
   
 10. Utsukushi

  Utsukushi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 243pt
   

Share This Page