Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

HAN48 Queen năm nay sẽ thuộc về ai?

Poll closed Nov 1, 2015.
 1. Okada Nana

  18 vote(s)
  25.4%
 2. Kojima Haruna

  53 vote(s)
  74.6%
 1. Nakashi

  Nakashi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 274pt
   
 2. DMCS1212

  DMCS1212 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 293pt
   
 3. Nam Hoàng

  Nam Hoàng New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 298pt
   
 4. TakaNyan.Cp

  TakaNyan.Cp New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 239pt
   
 5. Kevin Kross

  Kevin Kross New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Okada Nana - 196pt
   
 6. hagenzjzx

  hagenzjzx New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 226pt
   
 7. Truth

  Truth New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 211pt
   
 8. Kilzer

  Kilzer New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 217pt
   
 9. Wataya

  Wataya New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 306pt
   
 10. Jiry

  Jiry New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Trận chung kết "Okada Nana vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 312pt
   

Share This Page