Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

Bạn thích ai?

Poll closed Oct 19, 2015.
 1. Kojima Mako

  20 vote(s)
  48.8%
 2. Kojima Haruna

  21 vote(s)
  51.2%
 1. lufy

  lufy New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Mako - 30pt
   
 2. Acedirsloth

  Acedirsloth New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 69pt
   
 3. Fris

  Fris New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 55pt
   
 4. troivabien

  troivabien Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Mako - 50 pt
   
 5. Chuối

  Chuối New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 58pt
   
 6. Râm

  Râm Wiki authors WIKI AUTHOR SUBBER

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Mako 50pt
   
 7. Phương Nghĩa

  Phương Nghĩa New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Mako - 53pt
   
 8. hoop hoop

  hoop hoop disconnecting

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 65pt
   
 9. Takao

  Takao New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 75pt
   
 10. Mitchi

  Mitchi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng đấu loại trực tiếp - Trận 4 "Kojima Mako vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 67pt
   

Share This Page