Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

Bạn muốn ai vào chung kết?

Poll closed Oct 30, 2015.
 1. Watanabe Mayu

  13 vote(s)
  23.6%
 2. Kojima Haruna

  42 vote(s)
  76.4%
 1. KojiNo1

  KojiNo1 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 100pt
   
  heakie likes this.
 2. Hikaru Dương

  Hikaru Dương New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna -169pt
   
  heakie likes this.
 3. Yoshichan

  Yoshichan New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Watanabe Mayu - 70pt
   
 4. HeartEreki

  HeartEreki New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 120pt
   
  heakie likes this.
 5. Yuuchan

  Yuuchan New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 200pt
   
  heakie likes this.
 6. Teppei

  Teppei New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 130pt
   
  heakie likes this.
 7. Longsan

  Longsan New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 140pt
   
  heakie likes this.
 8. MariHaru

  MariHaru New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 90pt
   
  heakie likes this.
 9. Nagi

  Nagi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 141pt
   
 10. Maeda Shiki

  Maeda Shiki New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 139pt
   

Share This Page