Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

Bạn muốn ai vào chung kết?

Poll closed Oct 30, 2015.
 1. Watanabe Mayu

  13 vote(s)
  23.6%
 2. Kojima Haruna

  42 vote(s)
  76.4%
 1. Dr.Shintaro

  Dr.Shintaro New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 140pt
   
 2. Chuối

  Chuối New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 169pt
   
 3. Takao

  Takao New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 125pt
   
 4. Staz

  Staz New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 147pt
   
 5. korin.oshi

  korin.oshi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 200pt
   
 6. no3b.nosleeves

  no3b.nosleeves New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 174pt
   
 7. yuu.uke

  yuu.uke New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 180pt
   
 8. Thiên

  Thiên New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 150pt
   
  Mây likes this.
 9. Koji.Oshi

  Koji.Oshi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 210pt
   
 10. buiducle48

  buiducle48 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng bán kết - Trận 2 "Watanabe Mayu vs Kojima Haruna"

  Kojima Haruna - 91pt
   

Share This Page