Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

Bạn thích ai nhất?

Poll closed Oct 25, 2015.
 1. Kojima Haruna

  24 vote(s)
  58.5%
 2. Takahashi Minami

  17 vote(s)
  41.5%
 1. Keal Legaxy

  Keal Legaxy New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Takahashi Minami - 100pt
   
 2. DC.Minh

  DC.Minh New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Takahashi Minami - 146pt
   
 3. Staz

  Staz New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 126pt
   
 4. Icy

  Icy New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 75pt
   
 5. Phương Nghĩa

  Phương Nghĩa New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Takahashi Minami - 117
   
 6. Maeda Shiki

  Maeda Shiki New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 131pt
   
 7. korin.oshi

  korin.oshi New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 124pt
   
 8. Thị Khoai

  Thị Khoai New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Takahashi Minami - 56pt
   
 9. heakie

  heakie New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 70pt
   
 10. Index

  Index New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 1 "Kojima Haruna vs Takahashi Minami"

  Kojima Haruna - 132pt
   

Share This Page