Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
?

Bạn thích ai nhất?

Poll closed Oct 26, 2015.
 1. Minegishi Minami

  16 vote(s)
  45.7%
 2. Okada Nana

  19 vote(s)
  54.3%
 1. Shino Lee

  Shino Lee New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Minegishi Minami - 99pt
   
 2. Lan Sakura

  Lan Sakura New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Minegishi Minami - 80pt
   
 3. Quan2345

  Quan2345 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Minegishi Minami - 73pt
   
 4. Thongoc1992

  Thongoc1992 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Minegishi Minami - 53pt
   
 5. Hatim2606

  Hatim2606 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Minegishi Minami - 77pt
   
 6. baoan92

  baoan92 New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Okada Nana - 100 pt
   
 7. Aikyou-chan

  Aikyou-chan New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Okada Nana - 70pt
   
 8. Keal Legaxy

  Keal Legaxy New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Okada Nana - 77pt
   
 9. troivabien

  troivabien Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Okada Nana - 99 pt
   
 10. DC.Minh

  DC.Minh New Member

   RE: Event [HAN48 2nd SSK] Vòng tứ kết - Trận 3 "Minegishi Minami vs Okada Nana"

  Okada Nana - 46pt
   

Share This Page