Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. Error404

    Error404 Member not found Staff Member

      RE: 4 Komiyama Haruka (込山榛香)

    Last edited: Jan 5, 2017

Share This Page