Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Asakura Miyuki

  Asakura Miyuki New Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  160k
   
 2. YUIsama

  YUIsama Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Giá: 165K
   
 3. Asakura Miyuki

  Asakura Miyuki New Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Thôi của bác TvT
   
  YUIsama likes this.
 4. Hai.vnLight

  Hai.vnLight New Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  82k
   
 5. Yakimeshi

  Yakimeshi Thanh Niên Nghiêm Túc

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  170k
   
 6. YUIsama

  YUIsama Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Đấu giá: 175K
   
 7. Yakimeshi

  Yakimeshi Thanh Niên Nghiêm Túc

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Đấu giá: 180k
   
 8. Hans

  Hans Member

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Đấu giá: 182
   
 9. Yakimeshi

  Yakimeshi Thanh Niên Nghiêm Túc

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Đấu giá: 185k
   
 10. MeiiMeiix13

  MeiiMeiix13 ~ Lấp lánh chói lóa và buê đuê ~

   RE: Đấu giá Photobook AKB 1/149 .. Hạn cuối là 22h ngày 07/4/2015

  Đấu giá : 190k :>
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page