Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
 1. Guest「580」

  Guest「580」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  #cursedimage
   
 2. Guest「580」

  Guest「580」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  hoặc là #cursed_image
   
 3. Guest「580」

  Guest「580」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  https://twitter.com/sally_amaki/status/1010087217237118977
   
 4. Guest「580」

  Guest「580」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  :)
   
 5. Guest「580」

  Guest「580」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  *zetsumetsu kurokami shoujo playing in background*
   
 6. Fubuki

  Fubuki Well-Known Member Staff Member

   RE: Shout box 15

  lại lỗi ngọc
   
 7. doraemun

  doraemun Lính nhảy dù ADMIN WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  hẳn đi đào về thím Michishige, đáng nể vl
   
 8. Guest「382」

  Guest「382」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  hẳn GAM qua bao mùa vẫnt hấy cái tên ấy :ym:
   
 9. Guest「382」

  Guest「382」 Guest GUEST - NOT MEMBER

   RE: Shout box 15

  ủa sao số guest lại có dấu gạch ngang thế kia
   
 10. doraemun

  doraemun Lính nhảy dù ADMIN WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  chịu :v
   

Share This Page