Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
 1. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  https://twitter.com/toomuchidea/status/1117808967894175744
   
 2. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  yuukanen shippers rise up
   
 3. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  https://twitter.com/toomuchidea/status/1117808039401123840
   
 4. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  wait i thought she learned cooking eggs like 2 years ago
   
 5. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  https://twitter.com/toomuchidea/status/1117820178895519750
   
 6. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  ????
   
 7. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  is there a context
   
 8. Fubuki

  Fubuki Well-Known Member Staff Member

   RE: Shout box 15

  https://youtu.be/4hMsBemmGb4
   
 9. Fubuki

  Fubuki Well-Known Member Staff Member

   RE: Shout box 15

  Concert làm đỉnh thực sự :chamkhan:
   
 10. Yoshida Bích Chi

  Yoshida Bích Chi Teppen Tottande WIKI AUTHOR

   RE: Shout box 15

  https://twitter.com/toomuchidea/status/1117972073404452865
   

Share This Page