Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. The 4

  The 4 I'm Mr.4 HAN48's corner

   SPAM Shout box 6

  Shout box 6
   
  • RE: SPAM Shout box 6

  mo73 hang2 shoutbox 6 :ym:
   
  • RE: SPAM Shout box 6

  ....say nothing...
   
 2. Fubuki

  Fubuki Well-Known Member Staff Member

   RE: SPAM Shout box 6

  [​IMG] :ym:
   
  • RE: SPAM Shout box 6

  boobs is just for plot
   
 3. Nô

  Well-Known Member

   RE: SPAM Shout box 6

  unit siu nhân cùng team kouhaku lần này à :ym:
   
  • RE: SPAM Shout box 6

  https://www.youtube.com/watch?v=D0oFGwiX87w Recap 2014 Genre: commercials
   
  • RE: SPAM Shout box 6

  music comm..*
   
 4. Fubuki

  Fubuki Well-Known Member Staff Member

   RE: SPAM Shout box 6

  team trắng có Taka nên auto thua nhé :ym:
   
 5. The 4

  The 4 I'm Mr.4 HAN48's corner

   RE: SPAM Shout box 6

  1h sáng mà thế quái nào vẫn còn đến 21 mạng online vậy
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page