Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. The Cháu

    The Cháu The Thần Tiêu Staff Member HAN48's corner ADMIN MOD WIKI AUTHOR REPORTER

      Raw [Touhou] [2009.05.24] Festival [コミコミ13]

    doraemun and Aoi H. like this.

Share This Page