Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. runanrunan

    runanrunan Fade Sub

      Vietsub [Vietsub + Kara] Sekai no namida (full + short ver.)

    Last edited: Nov 8, 2018
    Minhthanh3412 and troivabien like this.

Share This Page