Thông báo khẩn

Tạm thời shoutbox sẽ ko còn xuất hiện ở home page nữa.
Mọi người sử dung shoutbox bằng link bên dưới.
Go to shoutbox
  1. 4648lover

    4648lover Ô Dù 4648

      Vietsub [VIETSUB + LYRICS] PV Hikari to kage no hibi (光と影の日々)

    Last edited: Aug 31, 2018
    troivabien likes this.

Share This Page